یاس نامه با هدف معرفی کوشه هایی از شخصیت بانوی دو عالم، حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا(س) ایجاد شده است.

بدون شک ایشان بهترین و برترین و تنها الگوی کامل برای تمامی بانوان جهان می باشد که آشنایی با گوشه ای از سجایای اخلاقی و سیره زندگی ایشان، تاثیر شگرفی در فرهنگ خانواده و توسعه فرهنگ شیعی و فاطمی خواهد داشت.

کل بازدید ها: 477668 | بازدید امروز: 153

طراحی، مدیریت و پشیبتانی سایت: گروه مهندسی بسرا